Alt det med småt

Forretningen favner bredt, og vores forretningsbetingelser er delt op i forskellige afdelinger, alt efter hvilken type ydelse du booker. Du kan læse om forretningsbetingelser for de forskellige typer ydelser ved at trykke på nedenstående links.

COVID-19 forbehold

Alle bookinger, som er foretaget inden d. 8/3/2020, er omfattet af de almindelige handelsbetingelser. Det er altså kun muligt at ombooke, hvis man ikke ønsker at deltage. Er bookingen foretaget mellem d. 9/3/2020 til og med d. 31/9/2020, gælder der særlige handelsbetingelser, som kan læses her:

I tilfælde af at regeringens anbefalinger ikke tillader at afholde kurser, camps eller lign, er det muligt at få ombooket eller refunderet hele beløbet af sin booking. Ombooking eller refundering foretages ved at sende en mail til Info@surfcenter.dk

Husk at vedlægge din bookingreference.

COVID-19 forholdsregler

Den nuværende COVID-19 situation gør, at større arrangementer allerede er aflyst, men vi håber på en god sommer sammen med jer, men måske lidt mere hver for sig.

For at undgå smittespredning har vi indført en række tiltag og procedurer, som er tiltænkt gæsters såvel som personalets helbred. Her kan du læse om de forskellige aktiviteter.

Kurser

Skal du på et kursus i fx kitesurf, er der taget en række forbehold, som gør det muligt at gennemføre kurserne.

 • Det er formentlig helt åbenlyst for de fleste, men nu skriver vi det lige alligevel: Der kommer ikke til at være håndtryk eller krammere ved ankomst.
 • Vi har lavet en ”karantæneordning”, således at al neopren kommer i 60 timers stilstand, før det kan tages i brug af en anden. De bliver sædvanligvis vasket og desinficeret efter brug som normalt.
 • Har du nogen som helst former for symptomer inden kursusstart, beder vi dig blive hjemme.

Camp

 • Al undervisning foregår med samme forbehold som almindelige kurser.
 • Maden kommer til at foregå lidt anderledes, da vi prøver at minimere buffetdelen og i stedet portionsanrette eller lignende.
 • Der er håndsprit på pladsen, men tag gerne jeres egen med!

Café

 • Caféen er åben for take away, men det er ikke tilladt at sidde i indendørsområdet. Du kan bestille burger her og morgenbrød her. Drikkevarer købes som normalt ved kassen.
 • Det er tilladt at være to personer ad gangen i caféen af hensyn til vores personale og gæster.
 • Der skal være to meter mellem alle gæster.

Foodtruck

 • Det er muligt at bestille take away online eller i caféen.
 • Udover almindelig hygiejne ved tilberedning af fødevarer er der indsat ekstra hygiejneprocedurer i vores foodtruck.
 • Al personale skal blive hjemme i 14 dage, hvis de viser de mindste symptomer.

Events

 • Alle store events er aflyst (Lyst, LynX-open, sommerbio), men vi ser på, hvordan nogle arrangementer kan gennemføres, alt efter situationens alvor på det pågældende tidspunkt (følg med i vores eventkalender).
Hvem handler jeg med?

Lynæs Surfcenter er en del af Geminus Group ApS. Al juridisk ansvar og alle krav er derfor hæftet til Geminus Group ApS.

Geminus Group ApS
Læssesgade 11 KL, 2200 København
CVR nr.: 37417580
Telefon: 29877766
Email: info@surfcenter.dk

Lynæs Surfcenter drives som et alias herunder og kan kontaktes på følgende oplysninger:

Lynæs Surfcenter ApS
Lynæs Havnevej 8a 3390 Hundested
CVRP: 1021115890
Telefon: 29877766
Email: info@surfcenter.dk

Hvordan betaler jeg?

Vi modtager betaling med VISA, VISA Electron, Mastercard og MobilePay. Betaling vil først blive trukket på din konto, når ordren er gået igennem, da der udelukkende handles med serviceprodukter.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og er inkl. moms.

Vi bruger QuickPay, som er en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse dine informationer. Derudover bruges Clearhouse, som indløser for internationale kort.

Hvilke betingelser er der ved booking af kurser?

Se hvilke ydelser, der indgår under “kurser” her.

Fortrydelsesret
Kurser går under paragraffen “køb af billetter til kulturelle arrangementer” og er derfor ikke omfattet af reglen om 14 dages fortrydelsesret, selvom de er købt over nettet.

Aflysning fra arrangør inden afvikling
Vi arbejder med vejrsport, og vi forbeholder os derfor retten til at rykke et kursus, såfremt vejret ikke er passende den pågældende dag. Det er til enhver tid os, der bestemmer, om vejret er passende eller ej til den valgte aktivitet, og vi bestræber os så vidt muligt på at finde en ny dag hurtigst muligt.

Aflysning fra kunde inden afvikling
Du kan som kunde senest afmelde dit kursus 48 timer inden kursusstart, hvis du er forhindret i at deltage. Dette skal ske via mail: info@surfcenter.dk. Aflyser du senere end 48 timer inden kursusstart, skal det fulde beløb for kurset betales. Aflyser du mere end 48 timer inden kursusstart, kan du frit vælge en ny dato for kurset. Ønsker du at blive refunderet, betaler du et bookinggebyr på 100,- pr. person – dette kan kun ske hvis du aflyser senest 48 timer inden kurus.

Aflysning af kursus under afvikling
Vi ved, at vinden kan gå op og ned, og det kan vi ikke gøre så meget ved – ej heller kan du. Derfor spilder du selvfølgelig ikke din booking, hvis vejret pludselig ændrer sig. Skiftende forhold under kurset kan forekomme, og her er det altid instruktørens kald, hvorvidt der stoppes eller ej. Der afregnes altid frem til første hele time, og den resterende tid kan overflyttes til en ny dato. Eksempel: Der er booket et fem timers kursus, men der kan kun afvikles to og en halv timer. Dette tæller som tre timer afviklet, og der kan overflyttes to timer til en ny dato.

Forsikring og ansvar
Lynæs Surfcenter har alle lovpligtige ansvarsforsikringer og underviser efter Dansk Sejlunions standarder. Kursister skal tjekke med deres egen forsikring, hvorvidt de er dækket ved eventuel skade på egen person, andre personer og udlejningsudstyr. I de otte år, vi har eksisteret, har vi ikke haft brug for at køre forsikringssager eller lignende og tager til enhver tid alle de sikkerhedsmæssige forbehold, der bør tages i forbindelse med undervisning inden for vandsport.

Personer under 18 år
Alle personer under 18 år skal underskrive en værgeerklæring ved ankomst og bookes ellers på samme betingelser som personer over 18 år.

Hvilke betingelser er der ved booking af camps?

Se, hvilke ydelser der indgår under “camps” her.

Fortrydelsesret
Camps går under paragraffen “køb af billetter til kulturelle arrangementer” og er derfor ikke omfattet af reglen om 14 dages fortrydelsesret, selvom de er købt over nettet.

Aflysning fra arrangør inden afvikling
Arrangøren forbeholder sig retten til at aflyse arrangementet, inden det er begyndt. Ved en eventuel aflysning kan du som kunde få ombooket din camp eller refunderet hele det indbetalte beløb. OBS! Camps er ikke dækket af vindgaranti, da de kører over flere dage og indeholder mange forskellige aktiviter, der kan udøves i alle vejrforhold. Ej heller aflyser vi en camp under afvikling.

Aflysning fra kunde inden afvikling
Som kunde indbetaler du det fulde beløb for campen ved booking, men har ret til at aflyse  din booking senest 30 dage inden start og få refunderet det indbetalte beløb minus 25% som depositum af det samlede indbetalte beløb. Aflyses campen senere end 30 dage inden campstart, kan campen ikke refunderes. Det er muligt at ændre navnet på deltageren helt op til campstartDu kan ombooke campen senest 30 dage inden campstart uden at miste dit depositum.

Betingelser omkring særlige behov for deltagere
Ved tilmelding skal forælder eller værge oplyse om særlige behov, herunder kost, allergier og sygdomme/diagnoser. Vi forbeholder os retten til at afvise tilmeldinger på baggrund af særlige behov, som vi ikke kan efterkomme, hvadenten dette skyldes praktiske årsager eller manglende fagligt eller pædagogisk personale.

Forældre eller værger er forpligtet til at oplyse ovenstående oplysninger fyldestgørende og korrekt i forbindelse med tilmelding. Såfremt vi konstaterer, at ovenstående oplysninger er urigtige, kan vi bortvise deltageren øjeblikkeligt uden at yde refundering.

Hvilke betingelser er der ved booking af udlejningsudstyr?

Se, hvilke ydelser der indgår under “udlejning af udstyr” her.

En ydelse betragtes som udlejning af udstyr, såfremt det er involveret leje af udstyr UDEN instruktør. Er der instruktør til stede, betragtes det i stedet som et kursus.

Fortrydelsesret
Udlejning af udstyr går under paragraffen “køb af billetter til kulturelle arrangementer” og er derfor ikke omfattet af reglen om 14 dages fortrydelsesret, selvom de er købt over nettet.

Aflysning fra arrangør inden afvikling
Arrangøren forbeholder sig retten til at aflyse eller rykke booking af udstyr indtil det aftalte tidspunkt.

Aflysning fra kunde inden afvikling
Som kunde kan du aflyse senest 48 timer inden den aftalte dato og tid. Aflyser du senere, er du forpligtet til at betale for lejen, selvom du er forhindret eller ikke ønsker at leje det pågældende udstyr.

Udlejning af sauna, vildmarksbad og båd skal aflyses eller rykkes senest 30 dage inden bookingstart, ellers kræves det fulde beløb for lejen af udstyret. Eventuel transport kan udelades fra denne betaling.

Ansvar
Som kunde er det dit ansvar, at udstyret bliver brugt korrekt, at det ikke fejler noget inden brug, at forholdene er sikre, og at der ikke sker skader på udstyret. Skader på lejet udstyret eller med lejet udstyr er 100% på kundens regning, og Lynæs Surfcenter forbeholder sig retten til at få dækket alle omkostninger ved reparation eller genanskaffelse af bortgået eller ødelagt udstyr.

Hvilke betingelser er der ved booking af overnatning?

Se, hvilke ydelser der indgår under “overnatning” her.

Fortrydelsesret
Overnatningsprodukter går under paragraffen “køb af hotelophold” og er derfor ikke omfattet af reglen om 14 dages fortrydelsesret, selvom de er købt over nettet.

Aflysning fra arrangør inden overnatning
Arrangøren forbeholder sig retten til at aflyse bookinger, inden det er begyndt. Ved en eventuel aflysning kan du som kunde få ombooket din overnatning eller refunderet hele det indbetalte beløb.

Aflysning fra kunde inden afvikling
Som kunde indbetaler du det fulde beløb for overnatningen ved booking, men har ret til at aflyse din booking senest 30 dage inden start og få refunderet det indbetalte beløb – minus 25% som depositum af det samlede indbetalte beløb. Aflyses bookingen senere end 30 dage inden start, kan bookingen ikke refunderes. Du kan ombooke overnatningen senest 30 dage inden start uden at miste dit depositum.

Ansvar
Som kunde er det dit ansvar at tjekke, at det lejede ikke fejler noget inden brug, og at der ikke sker skader på inventar under opholdet. Skader på det lejede er 100% på kundens regning, og Lynæs Surfcenter forbeholder sig retten til at få dækket alle omkostninger ved reparation eller genanskaffelse af bortgået eller ødelagt inventar.

Hvilke betingelser er der ved leje af kontorpladser?

Som co-worker hos os kan du vælge mellem to slags kontorpladser – en fast plads og en flex plads.

Fast plads
Lejer skal indbetale 3 måneders forudbetalt husleje. De lejede pladser er ikke garanteret, før denne kontrakt er underskrevet, og forudbetalt husleje er indbetalt på vedlagte faktura.

Flex plads
Lejer skal indbetale 1 måneds forudbetalt husleje. De lejede pladser er ikke garanteret, før denne kontrakt er underskrevet, og forudbetalt husleje er indbetalt på vedlagte faktura.

Den månedlige leje er forudbetalt og skal være overført til nedenstående konto senest den 1. i måneden. Husk at anføre firmanavn i transaktionen.

Er betalinger ikke modtaget rettidigt, har udlejer ret til at sende en rykker på 100 kr. samt sætte en morarente på 2% pr. måned. 

Betalinger skal foretages via en pengeoverførsel. Udlejer fremsender en faktura på lejers kontaktmail, senest en 1 uge før betalingen skal falde.

Opsigelse

Fast plads
Lejer har 3 måneders opsigelse. Opsigelsesperioden starter fra den 1. i den kommende måned i kalenderen. Den forudbetalte husleje bruges som betaling af opsigelsesperioden.


Flex plads
Lejer har 1 måneds opsigelse. Opsigelsesperioden starter fra den 1. i den kommende måned i kalenderen. Den forudbetalte husleje bruges som betaling af opsigelsesperioden.

Udlejer kan til enhver tid kræve yderligere fakturering, hvis det forekommer, at der er bortkommet genstande eller gjort mere skade på det lejede.

Udlejer kan til enhver tid opsige kontrakten, og lejer påbegynder opsigelsesperioden i den kommende måned.

Hvilke vilkår er der for booking af større selskaber?

Definition af større selskaber

Ydelser, hvor der indgår to eller flere elementer, herunder leje af faciliteter, bespisning, drikke, servicepersonale og tilhørende. Aftale og tilbud bliver lavet samlet, og nedenstående vilkår gælder for denne slags ydelser.

Fortrydelsesret

Booking af større selskaber er et specieldesignet produkt, og der kan derfor ikke gives 14 dages fortrydelsesret.

Betaling og depositum

En kunde kan reservere en dato i maksimum 14 dage uden at være økonomisk bundet til en aftale. En reservation er først gældende i det øjeblik, vi skriftligt har tilkendegivet, at kunden har reserveret på en ønsket dato. Herefter gælder følgende betingelser for betaling og reservation:

 1. rate / 20% betales ved reservation (dog minimum 5000)
 2. rate / 60% i alt betales senest 30 dage inden afvikling
 3. rate / 100% betales senest 7 dage efter endt arrangement + eventuelle ekstra omkostninger

Raterne udgøres af et prisoverslag, som fremsendes ved reservation. Prisoverslaget er IKKE en fast pris, der kan altså forekomme ekstra omkostninger på baggrund af ekstra forbrug ud over aftale, ødelagte genstande etc.

Omfang af aftale

Som kunde får du et overblik over aftalen tilsendt på mail. Det er altid den senest tilsendte aftale, der er gældende for arrangementet. Eventuelle ændringer, som er vedtaget af begge parter, vil ligeledes fremstå af denne.

Aflysning fra arrangøren inden afvikling

Arrangøren har til hver en tid ret til at aflyse arrangementet og refundere eventuelle indbetalte rater.

Aflysning fra kunde inden afvikling

Kunden kan til hver en tid aflyse arrangementet, men kan ikke få refunderet allerede indbetalte rater. Eksempel: Aflyses arrangementet senere end 30 dage inden afvikling, er første rate altså tabt.

Ændring af antal personer

Der kan forekomme løbende ændringer i aftalen. Typisk aftales der en pris per person. Antallet af personer skal være fastsat senest 30 dage før afvikling. Det er således ikke muligt at få refusion for eventuelt udeblivende gæster på dagen.

Ansvar

Du er som kunde ansvarlig for, at faciliteter og inventar fremstår i samme stand som modtaget. Du er som kunde 100% erstatningsansvarlig for eventuelle ødelagte eller bortkomne genstande under arrangementet.

Hvilken politik for foto og video af deltagelse er der?

Ved tilmelding af vores ydelser, gøres der opmærksom på, at video og fotomateriale lavet under camps, undervisning eller udlejning kan blive brugt i forbindelse med fremtidige kampagner og visuel information relateret til Geminus Group ApS eller domæner herunder. Hvis du som deltager, eller forældre til en deltager, ikke ønsker medvirken, bedes du/I senest 14 dage inden bookingstart sende en erklæring om dette på info@surfcenter.dk, hvor I vedhæfter et vellignende foto.

Hvordan er det nu med cookie- og persondatapolitik (GDPR)?

COOKIE- OG PERSONDATAPOLITIK

Introduktion
Når du besøger vores website, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål, og hvilke tredjeparter der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Vi bruger udelukkende Googles add services, Facebook Business Manager og Mailchimp til cookiehåndtering.

Personoplysninger

Generelt
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved almindelig tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services, eller hvis du foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, tabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Alle onlinebetalinger kører gennem stripe.com.

Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Du kan altid afmelde nyhedsbrevet i bunden af hvert udsendt nyhedsbrev.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og eventuelt klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendt. Du kan se, hvilke tredjeparter der er tale om i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvendes til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Hvilke klagemuligheder har jeg?

Du kan altid starte med at ringe eller skrive, vi gør en dyd ud af at drive en anstændig forretning, hvor kunden og sikkerhed er i centrum. Såfremt der er yderligere uoverenstemmelser henviser vi til følgende jf. lovgivningen:

Har du en klage over et produkt eller en ydelse købt på vores webshop, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU-Kommissionens onlineklageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores emailadresse: johan@surfcenter.dk